Problem Današnjice – Metabolički Sindrom

Savremeni životni stil je iznedrio i novi tip zdravstvenog problema, koji je u stalnom porastu i aktualizovao se kao metabolički sindrom od kojeg boluje sve više ljudi i generalno obuhvata sledeće zdravstvene probleme:

1. dijabetes tip 2 (češći oblik dijabetesa od tipa 1)

2. hipertenzija (visok krvni pritisak)

3. poremećaj u metabolizmu lipida

4. gojaznost

Ono što dovodi do takvih zdravstvenih problema je nedostatak kretanja odnosno smanjena fizička aktivnost, zagađena životna sredina, neadekvatna ishrana (GMO, aditivi, brza hrana i sl.) i stres.

O dijabetesu

Šta je zajednički problem u današnjem svetu i kod dijabetičara i kod osoba koje nisu dijabetičari?

Arterijski pritisak

Tokom dana pritisak varira npr. prilikom udaha i izdaha, prilikom promene položaja tela, …

Fizička aktivnost

Koji je to nivo intenziteta fizičke aktivnosti koji organizam prepoznaje kao stres, čime se podstiče proces adaptacije…

Namirnice

Sve namirnice, trebalo bi u procesu varenja da se razlažu na 6 elemenata, odnosno naše telo je i struktuirano od tih 6 elemenata,…

 

Compare